Aktiekapital

Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för bolagets aktiekapital sedan 2006, samt de förändringar i antalet aktier och aktiekapitalet som kommer att genomföras i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.