Ansvarsfull resursanvändning

Dustins verksamhet är beroende av resurser. Resurser i form av de råvaror och den energi som krävs för att tillverka de produkter som vi säljer och i form av det bränsle som används för att transportera produkterna till våra kunder. Genom att ansvarsfullt använda dessa resurser bygger vi en långsiktigt hållbar verksamhet.

Att underlätta kundernas val

Vi vill underlätta för våra kunder att göra medvetna val. Vi har som målsättning att öka andelen miljömärkta produkter i vårt sortiment och vi arbetar kontinuerligt för att förbättra informationen på hemsidan kring vilken påverkan våra produkter har på hälsa, säkerhet och miljö. Vi strävar även efter att minska andelen produkter som innehåller kemikalier som vi vet påverkar miljön och människors hälsa negativt.

Certifieringar

Dustin AB har ISO-certifieringar inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö samt säkerhet och hälsa. Vår miljöpolicy slår fast att bolagets agerande genomgående ska präglas av ett långsiktigt kretsloppstänkande. 

  • ISO-certifikat 9001 Dustin AB
  • ISO-certifikat 14001 Dustin AB
  • ISO-certifikat 18001 Dustin AB
  • ISO-certifikat AFS Dustin AB

Återtag av produkter

Vi strävar efter att förlänga produkternas livslängd genom att uppmana våra kunder att lämna tillbaka dem till oss när de inte har användning för dem längre. I första hand ser vi till så att produkterna återanvänds genom att sälja dem i begagnat skick. I andra hand ser vi till så att de återvinns. Till år 2020 har vi som målsättning att vi ska ha tagit tillbaka 140 000 sålda produkter. Vi uppmanar även våra kunder att återanvända eller återvinna de produkter som de inte lämnar tillbaka till oss.

Förlängd livslängd för interna produkter

Vi har som målsättning att förlänga livslängden på de produkter som används inom vår verksamhet med 20 procent. För att nå det målet har vår IT-avdelning i uppdrag att köpa in produkter som håller längre. Medarbetare vars datorer eller mobiltelefoner går sönder får i första hand byta dessa till begagnade produkter.

Avfallshantering

Dustin har som målsättning att så hög andel som möjligt av det avfall som vi ger upphov till ska återanvändas eller återvinnas. Vi har under året tecknat ett nytt avtal med IL Recycling och har även arbetat med att förbättra vår egen sortering av det material som ska återvinnas.