Att arbeta på Dustin

Dustins vision är att vara våra kunders förstahandsval och sätta standarden för effektiva IT-lösningar. För att vara säkra på, att vi hela tiden följer IT-utvecklingen och lever upp till våra kunders behov, kräver det att vi har duktiga medarbetare.

Hos Dustin jobbar största delen av våra medarbetare med rådgivning och försäljning av IT-produkter och tjänster, primärt till B2B-marknaden. E-handel är kärnan i Dustins affär och är en naturlig del av vårt DNA, eftersom vi är pionjärer och var en av de första nätbutikerna på marknaden.

Det som är viktigt hos oss är att bygga långsiktiga relationer med våra kunder, och därför ställer vi höga krav på servicenivå och kompetens. För att kunna erbjuda våra kunder de IT-produkter och tjänster som de har behov av har vi en rad medarbetare som har specialiserat sig på bland annat infrastruktur, servrar, lagring, nätverk och mjukvara.

Dustin är en ung organisation, men med många medarbetare som arbetat länge i bolaget. Det är ett uttryck för en bra kultur och en bra arbetsmiljö. En av grunderna till att man är framgångsrik som medarbetare hos Dustin är att man har stort engagemang och en vilja att vinna.

Vardagen hos Dustin

Även om Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter och tillhörand tjänster så är det viktigt för oss att vara jordnära. Vi har en platt organisationsstruktur och det är inte långt från tanke till handling. Det är just det som är grunden i vår organisation. Vi vill alltid bli bättre och göra saker på ett smartare sätt och vi uppskattar därför engagerade medarbetare som bidrar till detta.

Jargongen i Dustin är informell och vi har roligt ihop. Detta är väldigt viktigt för oss. Vi vill ha glada medarbetare som ser fram emot att jobba, och vi tror att detta bidrar till engagemang. Hos Dustin jobbar vi därför bl.a. med talent management, där vi tillsammans med våra medarbetare löpande sätter upp mål för hur vi kan utvecklas tillsammans. Det betyder att våra medarbetare hela tiden utvecklas i sina nuvarande roller, men det möjliggör också intern mobilitet. Vi bedömer löpande var och hur vi bäst kan utnyttja våra medarbetares kompetenser.

Rekryteringsprocessen hos Dustin

Hos Dustin vet vi att våra medarbetare är det viktigaste vi har. Om vi ska nå vår vision om att sätta nya standarder för effektiva IT-lösningar, kräver det att vi har de bästa och mest kvalificerade medarbetarna. När vi rekryterar ställer vi därför höga krav på våra kandidater.

För att kunna nå våra ambitiösa mål kräver det att vi har en lång rad olika kompetenser. Vi tycker därför att det är jättebra att våra medarbetare har olika bakgrunder och personliga kvalifikationer, eftersom detta ger den bästa dynamiken i verksamheten. När vi rekryterar handlar det därför i hög grad om att sätta ihop den bästa och mest engagerade arbetsgruppen.