Börsnotering

Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) beslutade 2015 om att bredda bolagets aktieägarbas genom en kombinerad försäljning av existerande och nyemitterade aktier vid en börsintroduktion av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.