Finansiella mål

Styrelsen i Dustin har fastslagit följande finansiella mål:

Tillväxt

Dustins mål är att över en konjunkturcykel uppnå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt om 8 procent. Utöver detta avser Dustin att växa genom förvärv.

Marginal

Dustins mål är att öka den justerade EBITA-marginalen över tid och på medellång sikt uppnå en justerad EBITA-marginal på mellan 5 och 6 procent.

Kapitalstruktur

Dustins kapitalstruktur ska möjliggöra en hög grad av finansiell flexibilitet samt ge utrymme för förvärv. Bolagets målsättning är att skuldsättningen ska uppgå till 2.0–3.0x justerad EBITDA för de senaste 12 månaderna.