Företag

Företagskunder står för mer än 90 procent av omsättningen. Bland kunderna finns små- och medelstora företag, stora företag samt organisationer och offentlig sektor. Små och mellanstora företag med färre än 500 anställda står för den största delen av verksamheten.

Dustin erbjuder ett brett produktutbud på webben i kombination med tillhörande tjänster och lösningar där bolagets IT-experter hjälper till med att hitta de bästa lösningarna utifrån kundernas behov och med syfte att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet.

Försäljningen består av online samt rådgivande försäljning där online utgör den största delen.

Kärnan i erbjudandet är den effektiva e-handelsplattformen, inklusive kundservice, och distributionen där kunderna enkelt och snabbt kan beställa från ett brett produktutbud. Som komplement till e-handeln finns rådgivande försäljning till de företag som har mer komplexa IT-behov. Den försäljningen sker via telefon eller via produktspecialister med hög teknisk kompetens som kan agera som rådgivare kring avancerade IT-lösningar.