Konsument

Konsumentkunder står för knappt 10 procent av omsättningen.

Erbjudandet till konsumentmarknaden är helt onlinebaserat och sker under varumärket Dustin home. Erbjudandet bygger på attraktiva priser, ett brett produktsortiment, hög IT-kompetens, snabb och tillförlitlig leverans och en användarvänlig webbplats med utförliga produktbeskrivningar. Ett konkurrenskraftigt konsumenterbjudande möjliggörs av Dustins position på företagsmarknaden. Samtidigt innebär Dustins närvaro på konsumentmarknaden att bolaget kan ligga i framkant när det gäller att erbjuda företagskunder nya produkter som bygger på konsumenttrender.