Marknaden

Dustin är en av Nordens ledande onlinebaserade återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar. Bolaget riktar sig i första hand till företag i Norden.

Dustins adresserbara marknad inom B2B beräknas uppgå till cirka 100 miljarder SEK (2013). Med kärnan av verksamheten i e-handel har Dustin fördelar vid övergången från att handla offline till online. Online kanalen har flera fördelar för kunderna, exempelvis att enkelt kunna lägg ordrar, åtkomst till ett brett sortiment, snabba och tillförlitliga leveransalternativ samt konkurrenskraftiga priser.

Det finns tre viktiga marknadstrender som förväntas driva tillväxten på B2B-markanden:

  • Ökad onlineförsäljning av IT-produkter och tjänster
  • Teknikskiften som driver tillväxten för avancerade produkter och tjänster, exempelvis molntjänster
  • Snabbare tillväxt för IT-inköp för mindre och mellanstora bolag.

På B2C-marknaden ökar onlineförsäljningen i snabb takt i hela Norden och tar marknadsandelar från övriga försäljningskanaler, exempelvis traditionella fysiska butiker. Kunderna på konsumentmarknaden i Norden kännetecknas av en stor mängd inköp till lågt genomsnittligt ordervärde. På konsumentmarknaden påverkas onlineskiftet av kundbasens sammansättning där yngre personer är mer vana att använda internet jämfört med äldre generationer.