Minskad klimatpåverkan

IT-branschen har en betydande påverkan på miljön genom användning av olika naturresurser, transporter, tillverkning, användning, skrotning och återvinning av IT-produkter. Vi arbetar för att successivt minska vår klimatpåverkan som vid vår basårsmätning (FY 1415) uppgick till 2 357 ton CO2e med målsättningen att minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020.

För att främja detta arbete har vi på Dustin valt ut en rad viktiga områden där vi kan göra en skillnad :

Dialog med transportörer

Dustins största möjlighet till minskad klimatpåverkan finns inom logistik där utsläppen står för en stor del av våra totala utsläpp. Vi för en kontinuerlig dialog med våra transportörer för att tillsammans utveckla ett mer effektivt sätt att transportera varorna på. Inom ramen för dialogen diskuterar vi exempelvis val av bränsle, utveckling av nya fordonsparker, möjligheten att använda elbil i städerna och nyttan av klimateffektiv körning.

Vikten av att packa rätt

Vårt mål är att lastbilarna som transporterar våra varor ska fyllas till minst 80 procent. Vi har även anlitat en packinstruktör som utbildar våra medarbetare i hur man kan förpacka produkterna för att minska mängden papper som används som fyllnad i förpackningarna.

Energieffektiva fastigheter

Dustin strävar efter att, i den utsträckning som vi har möjlighet, minska klimatpåverkan från de fastigheter som vi hyr. Det gör vi bland annat genom att arbeta för att optimera användningen av ytorna och genom att välja grön el. 

Byggnaden där vårt logistikcenter ligger är Green Building-certifierad. Vårt kontor i Moss (inflyttning januari 2016) i Norge och vår konceptbutik i Stockholm ligger i miljöcertifierade byggnader.

Hållbarhetsrapport

I vår hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2015/16där du kan läsa mer om vårt miljöarbete.