Övergripande strategi

Dustins övergripande strategi för att fortsätta bygga positionen som en av Nordens ledande återförsäljare av IT-produkter med tillhörande tjänster och lösningar bygger på tre pelare:

  • Flexibel försäljningsmodell
  • Introduktion av erbjudandet i hela Norden
  • Kontinuerliga effektivitetsförbättringar

Flexibel försäljningsmodell

Dustin har en ledande position i Norden när det gäller försäljning av IT-produkter med tillhörande tjänster till B2B-markanden. Det pågående onlineskiftet på marknaden som innebär att större andel av IT-inköpen flyttas över till webben gynnar Dustin som har sin kärna i e-handel. Det i kombination med rådgivande försäljning gör att Dustin kan öka sin försäljning hos befintliga kunder.

Introduktion av erbjudandet i hela Norden

Dustin har potential att växa genom att exportera hela sitt erbjudande till samtliga marknader där man har verksamhet och utnyttja styrkorna i de olika länderna för att få hela gruppen att växa. Exempelvis har webbplattformen som startade i Sverige lanserats i Norge, Danmark och Finland, den finska inköpsprocessen mot offentlig sektor har använts i Sverige, Norge och Danmark och den danska modellen för relationsförsäljning har introducerats i Sverige. Det finns ytterligare områden där Dustin kan stärka erbjudandet till marknaden genom att exportera bästa praxis mellan de befintliga marknaderna.

Kontinuerliga effektivitetsförbättringar

Dustin har ett flertal skalbara centraliserade funktioner för att kunna betjäna hela den nordiska regionen. Dessa inkluderar bland annat webbplattformen, lager och logistik, inköp, marknadsföring, IT och HR. Strategin är att skapa stordriftsfördelar och sänka rörelsekostnaderna genom att dra nytta av dessa funktioner.