Största aktieägarna

10 största aktieägarna i Dustin Group AB per den 2017-02-28
Namn AK Aktiekapital, %
Axmedia AB AK
19 043 280
Aktiekapital, %
25,0
Swedbank Robur Fonder AK
8 844 932
Aktiekapital, %
11,6
Fjärde AP Fonden AK
7 531 017
Aktiekapital, %
9,9
Nordea Fonder AK
3 742 039
Aktiekapital, %
4,9
Verdipapirfonde Odin Sverige AK
2 537 000
Aktiekapital, %
3,3
Catella Fonder AK
1 944 011
Aktiekapital, %
2,6
Investeringsselskabet Af 4 Juli 200 AK
1 846 838
Aktiekapital, %
2,4
Stenshagen Invest AS AK
1 733 000
Aktiekapital, %
2,3
Protector Forsikring ASA AK
1 539 460
Aktiekapital, %
2,0
Bnymsanv RE Sanvlon RE Ilmarinen Mu AK
1 125 000
Aktiekapital, %
1,5
Delsumma 10 största aktieägare AK 49 886 577 Aktiekapital, % 65,5
- Varav förvaltarregistrerade aktier AK 6 244 298 Aktiekapital, % 8,2
Övriga AK 26 286 538 Aktiekapital, % 34,5
Totalt antal aktier AK 76 173 115 Aktiekapital, % 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-02-28