Presentation av styrelse

Fredrik Cappelen

Styrelseordförande

Caroline Berg

Styrelseledamot

Gunnel Duveblad

Styrelseledamot

Johan Fant

Styrelseledamot

Maija Strandberg

Styrelseledamot

Mattias Miksche

Styrelseledamot

Mia Brunell Livfors

Styrelseledamot

Tomas Franzén

Styrelseledamot