Revisor

Vid årsstämman för räkenskapsåret 2014/2015 omvaldes Ernst & Young Aktiebolag till bolagets revisor för tiden fram till slutet av nästkommande årsstämma. Jennifer Rock-Baley är huvudansvarig revisor.

Ernst & Young Aktiebolags kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, 103 99 Stockholm.