Aktie fördelning

Ägande fördelat på sektor per den 2017-03-31
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Utlandsboende ägare 23 027 865 30,2
Övriga svenska juridiska personer 20 696 813 27,2
Finansiella företag 19 085 594 25,1
Socialförsäkringsfonder 7 570 472 9,9
Svenska fysiska personer 3 988 613 5,2
Ej kategoriserade juridiska personer 1 180 671 1,5
Intresseorganisationer 548 828 0,7
Övriga finansiella företag 48 413 0,1
Staten 28 134 0,0
Kommunal sektor 25 846 0,0
Totalt 76 173 115 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-03-31
Storleksklasser per den 2017-03-31
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 168 83,7 559 779 0,7
501-1 000 383 6,2 317 562 0,4
1 001-5 000 353 5,7 831 838 1,1
5 001-10 000 55 0,9 436 147 0,6
10 001-15 000 31 0,5 384 258 0,5
15 001-20 000 16 0,3 287 505 0,4
20 001- 169 2,7 73 356 026 96,3
Totalt 6 175 100,0 76 173 115 100,0