Aktie fördelning

Ägande fördelat på sektor per den 2017-02-28
Namn Antal aktier Aktiekapital, %
Utlandsboende ägare 22 771 429 29,9
Övriga svenska juridiska personer 20 666 831 27,1
Finansiella företag 19 327 941 25,4
Socialförsäkringsfonder 7 531 018 9,9
Svenska fysiska personer 4 105 937 5,4
Ej kategoriserade juridiska personer 1 132 941 1,5
Intresseorganisationer 589 172 0,8
Staten 28 134 0,0
Kommunal sektor 25 846 0,0
Övriga finansiella företag 22 000 0,0
Totalt 76 173 115 100,0
Källa: Euroclear Sweden/Alert IR per den 2017-02-28
Storleksklasser per den 2017-02-28
  Aktieägare % av aktieägare Aktier Aktiekapital, %
0-500 5 184 83,2 574 701 0,8
501-1 000 397 6,4 327 918 0,4
1 001-5 000 378 6,1 899 059 1,2
5 001-10 000 62 1,0 484 320 0,6
10 001-15 000 28 0,4 348 426 0,5
15 001-20 000 15 0,2 270 715 0,4
20 001- 169 2,7 73 267 976 96,2
Totalt 6 233 100,0 76 173 115 100,0