Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning och ersättning

Styrelsen har åtta ledamöter, vilka har valts för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Tabellen nedan visar ledamöterna i styrelsen, när de först valdes in i styrelsen, ersättning och uppgift om deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen respektive större aktieägare.

StyrelseledamöterBefattningInvaldStyrelsearvode (SEK)Oberoende i förhållande till större aktieägareOberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Fredrik Cappelen Ordförande 2010 750 000 Ja Ja
Caroline Berg Ledamot 2016 250 000 Nej Ja
Mia Brunell Livfors Ledamot 2016 250 000 Nej Ja
Gunnel Duveblad Ledamot 2016 250 000 Ja Ja
Johan Fant Ledamot 2016 250 000 Nej Ja
Tomas Franzén Ledamot 2013 250 000 Ja Ja
Mattias Miksche Ledamot 2006 250 000 Ja Ja
Maija Strandberg Ledamot 2013 250 000 Ja Ja