Utdelningspolicy

Dustins mål är att dela ut mer än 70 procent av nettovinsten. Hänsyn ska dock tas till Bolagets finansiella ställning, kassaflöde, förvärvsmöjligheter och framtidsutsikter.