Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför bolagsstämman framlägga förslag på ordförande vid stämman, styrelseordförande, styrelseledamöter, ersättning för styrelse- och utskottsarbete, val av och ersättning till revisorer samt förslag till regler för valberedningen. Valberedningen utvärderar även styrelsens arbete och bedömer dess kompetens.

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: sara.edlund@dustin.se.