Valberedning 2015/2016

Årsstämman 2014/2015 beslutade att valberedningen inför årsstämman 2015/16 ska bestå av representanter för de per den 31 maj 2016 fyra största identifierade aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska sammankalla till det första mötet i valberedningen. Den representant som företräder den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Valberedningen 2015/16 består av följande ledamöter:

  • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB, ordförande i valberedningen

  • Risto Siivonen, DG Holding S.à.r.l. (Altor Fund II GP Limited)

  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden

  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder

  • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det per post till Dustin Group AB (publ), Attn Sara Edlund, Box 1194, 131 27 Nacka Strand eller via e-post: sara.edlund@dustin.se.