Valberedningar

Valberedning 2014/2015

Vid en extra bolagsstämma i januari 2015, beslutades att valberedningen inför kommande årsstämma ska bestå av representanter för de per 31 maj 2015 fyra största aktieägarna enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och styrelseordföranden. Styrelseordföranden ska också sammankalla det första mötet i valberedningen. Ledamoten som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen.

Då en av Dustins största ägare avböjt att representeras i valberedningen har den aktieägare som storleksmässigt stått på tur kontaktats. Den 17 juli 2015 offentliggjorde Dustin en valberedning bestående av följande ledamöter:

  • Fredrik Strömholm, Altor Fund II GP Limited, ordförande i valberedningen
  • Paul Schrotti, Axel Johnson AB/Axmedia AB
  • Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden
  • Lennart Francke, Swedbank Robur fonder
  • Fredrik Cappelen, ordförande i Dustins styrelse

Aktieägare har haft möjlighet att lämna förslag och synpunkter rörande valberedningens arbete enligt instruktioner på Dustins hemsida. Några förslag från aktieägare har inte inkommit.