Vår verksamhet

Dustin bedriver sin verksamhet i två affärssegment, B2B och B2C, med stöd av ett antal gemensamma centrala funktioner, däribland inköp och prissättning av produkter, online, marknadsföring och affärsstöd.

Bolaget är placerat i mitten av värdekedjan mellan tillverkarnas stora utbud och kundernas behov av IT-produkter och tjänster. Verksamheten bygger på en effektiv e-handelsplattform, snabb och tillförlitlig leverans, brett utbud av produkter och tjänster och hög IT-kompetens.

Dustin säljer hårdvara, mjukvara och tillhörande tjänster och lösningar. Hårdvara utgör största delen och totalt finns cirka 200 000 produkter i sortimentet. Majoriteten av försäljningen sker via webbshopen kompletterat med rådgivande försäljning till företag och organisationer.

Bolaget finns i Norden med Sverige som största marknad. Totalt i koncernen står B2B segmentet för mer än 90 procent av omsättningen.