Våra kärnvärden

Dustins framgång bygger på att vi är ett bolag med fokus på tillväxt och entreprenörskap och har utvecklats i takt med marknaden och våra kunders förändrade behov. För att vi ska kunna fortsätta vara framgångsrika måste vi jobba tillsammans och vinna som ett lag. Därför är Win as a team vår kärnvärdering.

Win as a team bygger på fyra stödvärderingar.

Challenge all cost

Vi är stolta över att vara smarta när vi spenderar pengar och vi har modet att utmana våra egna kostnader. Det handlar om att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt, vi standardiserar och försöker hitta den bästa lösningen. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser.

Keep it simple

Vi har en lång historia av att förenkla och ha ett entreprenöriellt tänkande, ända sedan företaget grundades med försäljning av färgglada disketter i en zoobutik. Det handlar om att vi är pragmatiska, behandlar alla lika och inte komplicerar saker mer än nödvändigt. Det resulterar i att vi skapar smarta och enkla lösningar på kundernas IT-utmaningar.

Live up to promises

Om man ska vinna som ett lag så måste man kunna lita på sina lagkompisar. Det handlar om att tala om vad vi ska göra och att göra det vi säger. Vi duckar inte och vi har en öppen och rak kommunikation där vi respekterar varandras åsikter. Vi håller våra löften både internt till våra kollegor och externt till våra kunder och samarbetspartners.

Strive to improve

Vi präglas av kunddriven förändring. För att kunna vinna måste vi anpassa sättet vi jobbar på till nya förutsättningar. Det handlar om att vara proaktiv och agera innan det uppstår problem. Att lära från våra misstag och inte tveka att ändra sättet vi jobbar på för att bli bättre. På så sätt förblir vi effektiva och konkurrenskraftiga i en föränderlig IT-värld.