Dustin samarbetar med WWF för hållbar IT

Genom ett aktivt partnerskap med Världsnaturfonden WWF har vi lagt grunden för ett samarbete som kommer att ge oss möjlighet att gå mot en alltmer klimat- och resurseffektiv verksamhet. Samarbetet bygger på ett åtagande från oss men även på ett engagemang från våra kunder och leverantörer. Det ger oss möjlighet att på sikt nå vår ambition att vara en del av en cirkulär ekonomi och att bidra till en mer hållbar bransch.

Partnerskapet är ett långsiktigt åtagande från vår sida att bli bättre inom en rad områden och visa konkreta resultat. Prioriterade områden för Dustin och WWF är reducerade utsläpp av växthusgaser, effektiv resurshushållning under hela produktens livscykel och en ansvarsfull återvinning. Det interna arbetet handlar om att vi ser över vad som kan göras bättre i vardagen, till exempel vad gäller energiförbrukning, vilka produkter som används och hur de återvinns.

Ett viktigt mål i partnerskapet är att minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020. Vi ska även öka vårt återtag av IT-produkter till 140 000 enheter år 2020 samt att vi ska förlänga livslängden på produkter.

Dustin stödjer även WWF-projektet Climate Solvers, ett initiativ med syftet att hitta tekniska lösningar som kan minska klimatpåverkan.

Läs mer om Climate Solver: climatesolver.org