Vision och Mission

Dustin ska vara kundernas förstahandsval och sätta standarden för effektiv IT.

Det handlar om att ligga i framkant för att erbjuda de bästa produkterna och lösningarna utifrån kundernas behov. Bolagets mission är att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. IT ska vara något som bara fungerar.

I praktiken tar det sig uttryck i Dustins varumärkeslöfte som är att lösa kundernas IT-utmaningar. Det sker genom ett brett produktutbud, hög IT-kunskap och snabba och tillförlitliga leveranser.