Finansiell information

Dustin är en ledande onlinebaserad återförsäljare av IT-produkter och tjänster i Norden. Dustin erbjuder ett brett produkt- och tjänsteutbud till företag, offentliga organisationer och konsumenter via framförallt sin webbplattform.

För räkenskapsåret 2015/16 redovisade Dustin en nettoomsättning om 8,3 miljarder SEK och en justerad EBITA om 390 MSEK, vilket motsvarar en justerad EBITA-marginal på 4,7 procent.

Bolaget grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Nacka utanför Stockholm. Dustin bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Bolaget har drygt 900 medarbetare.

Aktien